Iskolai Vakáció! – A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.5-17-2017-00028

A projekt kedvezményezettje: Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt címe: Iskolai Vakáció! – A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja

Támogatási időszak: 2018.03.01-2019.08.31.

Elnyert támogatás összege: 64.947.477 Ft

 

A projektről:

A Veszprémi Tankerületi Központ a projektet az alábbi köznevelési intézmények bevonásával valósítja meg:

Intézmény megnevezése
Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola
Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Szent István Király Általános Iskola
Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola
Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola
Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola
Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola
Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Bevont tanulói létszám:  1300 fő

A projektbe összesen 1300 fő kerül bevonásra, ebből SNI, BTM 173 fő, az összes bevont létszám 13.31%-a. A program során az alábbi tematikus programok valósulnak meg:
Idegen nyelv: 46 fő
Környezetvédelem, természetismeret: 140 fő
Hagyományőrzés, anyanyelvápolás: 60 fő
Művészeti nevelés: 674 fő
Sport, egészségre nevelés: 380 fő

Összességében a résztvevők 51,85%-a művészeti nevelés, 29,23%-a sport, egészségre nevelés, 10,77%-a környezetvédelem, természetismeret, 4,62%-a hagyományőrzés, anyanyelvápolás, 3,53%-a idegen nyelv tematikus programon vesz részt. A program lebonyolításába összesen 16 fő önkéntes és 26 fő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő kerül bevonásra. A szakmai megvalósítóként bevont pedagógusok száma 156 fő.

 

A program során összesen

 

 

 

7 db bentlakásos program valósul meg 1 db idegen nyelvi tematika
1 db környezetvédelem, természetismeret tematika
2 db művészeti nevelés tematika
3 db sport, egészségre nevelés tematika
59 db kísérleti napközis program valósul meg 8 db környezetvédelem, természetismeret
14 db sport, egészségre nevelés
4db hagyományőrzés, anyanyelvápolás
32 db művészeti nevelés
1 db idegen nyelvi tematika

 

Összességében a napközis programokon résztvevő bevont tanulók 10,26%-a környezetvédelem, természetismeret, 27,52%-a sport, egészségre nevelés, 5,12%-a hagyományőrzés, anyanyelvápolás, 52,22%-a művészeti nevelés, 1,88%-a idegen nyelv tematikájú kísérleti napközis programon vesz részt.

 

A program megvalósításának a következő céljai vannak:

Cél meghatározása Érintett tematikus programok
Tanulók kreativitásának és kritikai tudásának növelése hagyományőrzés, anyanyelvápolás. művészeti nevelés
Tanulók állóképességének és egészséges életvitelének elősegítése környezetvédelem, természetismeret, sport, egészségre nevelés
Nemzeti öntudat erősítése környezetvédelem, természetismeret, hagyományőrzés, anyanyelvápolás, művészeti nevelés
Tanulók társadalmi interakcióinak elősegítése idegen nyelv, művészeti nevelés

 

A tervezett műszaki, szakmai eredmények:

  • a projekt időszak végére a támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók száma összesen 26 fő
  • a projekt időszak végére a támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő önkéntesek száma összesen 16 fő
  • a projekt időszak végére a támogatott bentlakásos programok megvalósulásának évenkénti eloszlása 2018-ban és 2019-ben 7 hét/2év
  • a projekt időszak végére a támogatott napközi programok megvalósulásának évenkénti eloszlása 2018-ban és 2019-ben 59 hét/2év.